Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

CAN:s nationella skolundersökning 2023

På denna sida samlas material som hör till rapporten CAN:s nationella skolundersökning 2023. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen gjordes vårterminen 2023
Författare: Isabella Gripe, Johan Svensson, Louise Selling, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Geografi Könsskillnader Narkotika Nikotinprodukter Skador Sniffning  Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga
Läs publikationen

Preventionsindex ANDTS 2021

Preventionsindex ANDTS är ett hjälpmedel för kommuner. Med hjälp av indexet kan man få en övergripande bild av omfattningen av kommunens förebyggande arbete. Arbetet med Preventionsindex är ett pågående utvecklingsarbete. Nytt för 2021 är att indikatorer specifikt relaterade till spel om pengar har inkluderats i indexet.
Författare: Tony Nilsson
Alkohol Dopning Geografi Narkotika Prevention Spel om pengar
Läs publikationen

CAN:s nationella skolundersökning 2022

På denna sida samlas material som hör till rapporten CAN:s nationella skolundersökning 2022. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Nytt för i år är bland annat frågor om lustgas och om att köpa alkohol via sociala medier. Undersökningen gjordes vårterminen 2022.
Författare: Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Ulf Guttormsson, Viktoria Åström
Alkohol Dopning Geografi Könsskillnader Narkotika Nikotinprodukter Skador Sniffning  Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga
Läs publikationen

Kartläggning av ANDTS-indikatorer i Stockholms stad

För att ett förebyggande arbete ska vara effektivt på lokal nivå behövs god kunskap om den lokala situationen vad gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Denna rapport syftar till att ge en bild av nuläge och aktuella trender för invånarna i Stockholms stad samt att relatera situationen till övriga kommuner i Stockholms län och riket. Rapporten är skriven på uppdrag av Socialförvaltningens Kompetenscenter barn och unga i Stockholms stad.
Författare: Björn Trolldal, Charlotta Rehnman Wigstad, Erica Sundin, Mats Ramstedt, Tony Nilsson
Alkohol Dopning Geografi Könsskillnader Narkotika Skador Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Användning och beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak

En studie med fokus på år 2021 i Sverige Denna rapport beskriver hur stor del av Sveriges befolkning i åldrarna 17-84 år som använder, respektive har beroendeproblem av, alkohol, narkotika och tobak. Rapporten beskriver även användning av dopning. Fokus ligger på situationen år 2021 och beskriver även omfattningen vid tidigare mätningar år 2013 och 2017.
Författare: Erica Sundin, Isabella Gripe, Martina Zetterqvist, Mats Ramstedt, Ulf Guttormsson
Alkohol Beroende  Dopning Narkotika Tobak Vuxna 
Läs publikationen
Skolbyggnad

ANDTS-erfarenheter i Region Kalmar län

Det här är en uppdragsundersökning utförd av CAN 2021. Frågorna från CAN:s nationella undersökning har ställts i samtliga skolor i 11 av 12 kommuner i Region Kalmar län.
Författare: Viktoria Åström
Alkohol Dopning Narkotika Spel om pengar Tobak
Läs publikationen
Omslagsbild rapport 205

CAN:s nationella skolundersökning 2021

På denna sida samlas material som hör till rapporten CAN:s nationella skolundersökning 2021. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Nytt för i år är frågor om vitt snus. Narkotikaklassade läkemedel lyfts i ett eget kapitel. Då undersökningen fyller 50 år görs även en tillbakablick på hur utvecklingen sett ut under ett längre perspektiv. När eleverna besvarade enkäten våren 2021 hade covid-19 pandemin pågått i ungefär ett år. Det innebär att resultaten från 2021 även ger en bild av konsumtionsnivåerna under pandemin.
Författare: Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Viktoria Åström
Alkohol Dopning Narkotika Nikotinprodukter Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen
Omslagsbild rapport 203

ANDT-preventionsindex

I denna rapport presenteras ANDT-preventionsindex. Det är ett sammansatt mått för att mäta kommuners alkohol-, narkotika, tobak- och dopningsförebyggande arbete.
Författare: Tony Nilsson
Alkohol Dopning Narkotika Prevention Tobak
Läs publikationen
Omslagsbild till rapporten Skolelevers drogvanor 2020

Skolelevers drogvanor 2020

Här samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2020. Rapporten presenterar svar från elever i årskurs 9. Eleverna har svarat på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. I år har vi för första gången även ställt frågor om preparat och substanser som används i syfte att höja sin fysiska prestation vid till exempel träning och tävling. Rapporten belyser även regionala skillnader med hjälp av SKR:s kommungruppsindelning.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Nikotinprodukter Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Ungas frågor och svar

-Rapport baserad på CAN:s verksamhet rörande ungdomar och webbplatsen Drugsmart.com. Rapporten innehåller en översikt kring drogsituationen i Sverige samt information om risk- och skyddsfaktorer. Med utgångspunkt i undersökningen CAN:s nationella skolundersökning har rapportförfattarna tittat närmare på de som debuterat med alkohol, tobak eller cannabis innan 14 års ålder. Ett avslutande kapitel beskriver Drugsmart.com och vilka ämnen som besökare ställer frågor om. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Birgitta Spens, Kristofer Odö
Alkohol Beroende  Dopning Hälsa Narkotika Skador Tobak Unga
Läs publikationen
Omslagsbild för CAN rapport 187

Skolelevers drogvanor 2019

På denna sida samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2019 I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av ANDT(S) – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2018

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2018. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Martina Gröndahl, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen