ANDT-index består av totalt 155 indikatorer som är indelade i fem kategorier: personal/budget, policy, samverkan, tillsyn/tillstånd och aktiviteter.

Indikatorerna har poängsatts så att varje kategori kan ge maximalt 20 preventionspoäng. Den högsta möjliga summan totalt är 100 poäng.

I rapporten redogörs för hur indexet är uppbyggt och hur det kan appliceras på nationell, regional och lokal nivå.

Arbetet med ANDT-preventionsindex är ett pågående utvecklingsprojekt och de uppgifter som redovisas i rapporten skall ses som preliminära och kan användas som diskussionsunderlag för det fortsatta utvecklingsarbetet

Senast reviderad: 2021-09-29

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-330-0

URN

urn:nbn:se:can-2021-9