Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Tobaksvanor i Sverige 2003-2020

Denna rapport beskriver hur konsumtionen av snus och cigaretter utvecklats under åren 2003–2020 i Sverige. Det innebär att den ger en bild av hur tobaksanvändningen sett ut under covid-19 pandemins första år. Under hösten 2020 ställdes specialfrågor om cigarettkonsumtion under pandemin.
Författare: Martina Zetterqvist, Mats Ramstedt
Konsumtion  Könsskillnader Nikotinprodukter Socioekonomi Tobak Vuxna 
Läs publikationen
Skolbyggnad

ANDTS-erfarenheter i Region Kalmar län

Det här är en uppdragsundersökning utförd av CAN 2021. Frågorna från CAN:s nationella undersökning har ställts i samtliga skolor i 11 av 12 kommuner i Region Kalmar län.
Författare: Viktoria Åström
Alkohol Dopning Narkotika Spel om pengar Tobak
Läs publikationen
Omslagsbild rapport 205

CAN:s nationella skolundersökning 2021

På denna sida samlas material som hör till rapporten CAN:s nationella skolundersökning 2021. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Nytt för i år är frågor om vitt snus. Narkotikaklassade läkemedel lyfts i ett eget kapitel. Då undersökningen fyller 50 år görs även en tillbakablick på hur utvecklingen sett ut under ett längre perspektiv. När eleverna besvarade enkäten våren 2021 hade covid-19 pandemin pågått i ungefär ett år. Det innebär att resultaten från 2021 även ger en bild av konsumtionsnivåerna under pandemin.
Författare: Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Viktoria Åström
Alkohol Dopning Narkotika Nikotinprodukter Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Declining youth drinking: A matter of faith?

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. LÄNK TILL FRITT TILLGÄNGLIG ARTIKEL PÅ TIDSKRIFTENS WEBBPLATS  
Författare: Johan Svensson, John Holmes, Jonas Raninen, Mats Ramstedt, Michael Livingston, Peter Larm
Alkohol Konsumtion  Unga
Läs publikationen

Country-Level Heavy Episodic Drinking and Individual-Level Experiences of Harm from Others’ Drinking-Related Aggression in 19 European Countries

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. LÄNK TILL FRITT TILLGÄNGLIG ARTIKEL PÅ TIDSKRIFTENS WEBBPLATS  
Författare: Erica Sundin, Jonas Landberg, Maria Rosaria Galanti, Mats Ramstedt, Robin Room
Alkohol Skador Unga
Läs publikationen

Påverkad av pandemin?

Ungas upplevelser av covid-19-pandemin och kopplingen till psykosomatiska besvär samt erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel När covid-19 pandemin bröt ut behövde människor i hela världen snabbt ändra sina sätt att leva på. Hålla avstånd, minimera kontakter, ha undervisning på distans och arbeta hemifrån. En rad olika fritidsaktiviteter och offentliga tillställningar ställdes in. I denna rapport tittar vi närmare på om och hur svenska gymnasieelever har påverkats av pandemin. Har det skett någon förändring i upplevda psykosomatiska besvär? Finns det ett samband mellan att ha påverkats av pandemin och ens erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar?
Författare: Isabella Gripe, Martina Zetterqvist
Alkohol Hälsa Könsskillnader Narkotika Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Normalization of Non-Drinking? Health, School Situation and Social Relations among Swedish Ninth Graders That Drink and Do Not Drink Alcohol

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. LÄNK TILL FRITT TILLGÄNGLIG ARTIKEL PÅ TIDSKRIFTENS WEBBPLATS  
Författare: Johan Svensson, Jonas Raninen, Lars Sjödin, Michael Livingston, Patrik Karlsson, Peter Larm
Alkohol Konsumtion  Unga
Läs publikationen
Omslagsbild rapport 203

ANDT-preventionsindex

I denna rapport presenteras ANDT-preventionsindex. Det är ett sammansatt mått för att mäta kommuners alkohol-, narkotika, tobak- och dopningsförebyggande arbete.
Författare: Tony Nilsson
Alkohol Dopning Narkotika Prevention Tobak
Läs publikationen

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001-2020

I denna rapport redovisas de slutliga resultaten från Monitormätningarna om alkoholanskaffningen i befolkningen under pandemiåret 2020. I mätningarna sätts den registrerade delen av alkoholanskaffningen samman med den oregistrerade delen. Detta för att få en bild av den sammantagna konsumtionen.
Författare: Björn Trolldal, Viktoria Åström
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Unga Vuxna 
Läs publikationen