Av rapporten framgår bland annat:

  • Jämfört med 2019 har alkoholkonsumtionen minskat med 7 procent under pandemiåret 2020.
  • 2020 minskade konsumtionen i ungefär samma omfattning för både män och kvinnor.
  • Konsumtionen har minskat i tre av fyra åldersgrupper jämfört med året innan. Bland 65–84-åringar ökade årskonsumtionen något under 2020.
  • Under undersökningens 15 år har skillnaderna mellan åldersgrupperna minskat. I början av tidsperioden var alkoholkonsumtionen i den yngsta åldersgruppen mer än dubbelt så hög jämfört med de äldre, men 2020 var den endast 11 procent högre.
  • Under undersökningens 15 år har skillnaden mellan mäns och kvinnors drickande minskat. Trots det dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora mängder som kvinnor gör.
Senast reviderad: 2021-10-29

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-332-4 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2021-11