Av rapporten framgår bland annat:

  • Alkoholkonsumenter som använder tobak eller nikotin dricker betydligt större volymer än de som inte använder tobak eller nikotin. Störst volymer dricker de som använder minst två tobaks-/nikotinprodukter.
  • Användandet av upphettad tobak är ovanligt; under 2023 hade 0,3 procent använt upphettad tobak under den senaste månaden.
  • Cigarettrökning har minskat kraftigt de senaste 20 åren och det är framför allt dagligrökningen som minskat.
  • Vejping har ökat kraftigt under de senaste två åren, framför allt i den yngsta åldersgruppen.
  • Vitt snus är lika vanligt bland kvinnor och män. Det är klart vanligast i den yngsta åldersgruppen.
  • Under 2023 hade 30 procent av befolkningen rökt, snusat, vejpat och/eller använt upphettad tobak vid minst ett tillfälle den senaste månaden. Användandet har ökat under de senaste 10–15 åren.
Citera gärna som: Zetterqvist M. Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2023. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2024. CAN-rapport 226.

 

Senast reviderad: 2024-05-31

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-364-5

URN

urn:nbn:se:can-2024-4

Sidantal

38

Publicerad

31 maj

Utgivningsår

2024