I årets rapport har man även tittat på hur alkoholkonsumtionen fördelar sig bland användare av olika nikotinprodukter.

– När man jämför med de som inte använder tobak eller nikotin är det stor skillnad i hur mycket alkohol man dricker, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN.

–Tidigare studier har visat att rökare och snusare dricker mer, men nu kan vi alltså visa på att det även gäller vejpare, säger Martina Zetterqvist.

Alkoholkonsumenter som använder tobak eller nikotin dricker i genomsnitt 0,71 liter ren alkohol per månad, jämfört med 0,4 liter bland de som inte använder tobak eller nikotin.

– De som använder minst två tobaks- eller nikotinprodukter, till exempel både snusar och vejpar, är de som dricker mest, där är genomsnittet ungefär 1 liter ren alkohol per månad, fortsätter Martina Zetterqvist.

Rapporten visar också att cigarettrökningen har minskat, men att användningen av nikotin- och tobaksprodukter totalt sett har ökat under de senaste 10-15 åren. Vejping och vitt snus fortsätter att öka År 2023 var det något vanligare att kvinnor vejpade (6 procent) jämfört med män (4 procent) och klart vanligast i den yngsta åldersgruppen 17–29 år (16 procent). Vejpingen ökar framför allt bland yngre.

Totalt sett har andelen snusare ökat sedan 2011.

– Uppgången har varit störst bland kvinnor där det skett en tredubbling – från 4 procent snusare år 2007 till 13 procent år 2023, säger Martina Zetterqvist.

Senast reviderad: 2024-05-31

Frågor besvaras av