Den oregistrerade alkoholkonsumtionen består framförallt av resandeinförsel men även av smugglad alkohol samt i viss mån av hemtillverkning och köp via internet. Även för tobakskonsumtionen utgör resandeinförsel den största oregistrerade källan

För att beräkna omfattningen av de oregistrerade delarna av konsumtionen genomförs löpande telefonintervjuer med personer mellan 17-84 år.

Under ett år genomförs drygt 18 000 intervjuer. Utöver frågor om införsel av alkohol och tobak ingår också frågor om konsumtionsvanor.

År 2019 genomförs ett test där 6 000 respondenter får besvara undersökningen via ett frågeformulär i mobilen.

Monitormätningen har pågått kontinuerligt sedan år 2000. CAN har haft ansvaret för Monitormätningen sedan 2013 och har uppdragit åt IPSOS att administrera undersökningen. Intervjuerna genomförs av Norstat i Linköping.

Undersökningen finansieras av Systembolaget och Socialdepartementet.

Senast reviderad: 2020-10-14

Frågor besvaras av