Den oregistrerade alkoholkonsumtionen består framförallt av resandeinförsel men även av smugglad alkohol samt i viss mån av hemtillverkning och köp via internet. Även för tobakskonsumtionen utgör resandeinförsel den största oregistrerade källan.

För att beräkna omfattningen av de oregistrerade delarna av konsumtionen genomförs löpande telefonintervjuer med personer mellan 17-84 år. Sedan år 2020 kan undersökningen även besvaras via en enkät i mobilen.

Under ett år medverkar drygt 18 000 personer. Utöver frågor om införsel av alkohol och tobak ingår också frågor om konsumtionsvanor.

Monitormätningen har pågått kontinuerligt sedan år 2000. CAN har haft ansvaret för Monitormätningen sedan 2013 och har uppdragit åt IPSOS att administrera undersökningen. Intervjuerna genomförs av Norstat i Linköping.

Undersökningen finansieras av Systembolaget och Socialdepartementet.

Flera av forskarna som arbetar med Monitormätningarna på CAN är anknutna till Karolinska Institutet.

Senast reviderad: 2021-10-27

Frågor besvaras av