Den oregistrerade alkoholkonsumtionen består framför allt av resandeinförsel men även av smugglad alkohol och i viss mån av internetköp från utlandet samt hemtillverkning. Även för tobak utgör resandeinförsel den största oregistrerade källan.

För att beräkna omfattningen av de oregistrerade delarna av konsumtionen genomförs löpande telefonintervjuer med personer mellan 17–84 år. Sedan år 2020 kan undersökningen även besvaras via en enkät i mobilen. Under ett år medverkar cirka 18 000 personer. Utöver frågor om anskaffning av alkohol och tobak ingår också frågor om konsumtionsvanor.

Monitormätningarna har pågått kontinuerligt sedan år 2000 och CAN har haft ansvaret för undersökningen sedan 2013. IPSOS har i uppdrag att administrera datainsamlingen medan själva intervjuerna genomförs av Norstat i Linköping.

Resultaten redovisas i CAN-rapporter och forskningsartiklar, liksom i Folkhälsomyndighetens indikatorlabb. Monitormätningarna finansieras av Systembolaget och Socialdepartementet.

Flera av forskarna som arbetar med Monitormätningarna på CAN är anknutna till Karolinska Institutet.

Senast reviderad: 2023-03-03

Frågor besvaras av