Hör av dig till oss om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon

För Fakturor faktura@can.se
VAT-nummer SE802000546101
Organisationsnummer 802000-5461

Administrativa avdelningen

Avdelningen för Analys & Metod

Avdelningen för Kommunikation & Samverkan