Hör av dig till oss om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon

Besöks- & postadress Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm
E-post info@can.se
För Fakturor faktura@can.se
VAT-nummer SE802000546101
Organisationsnummer 802000-5461

Administrativa avdelningen

Avdelningen för Analys & Metod

Avdelningen för Kommunikation & Samverkan