Hör av dig till oss om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon

Besöks- & postadress Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm
Telefon 08-412 46 00
E-post info@can.se
Postadress CAN, Östgötagatan 90,116 64 Stockholm
Org.nr 802000-5461

Administrativa avdelningen

Avdelningen för Analys & Metod

Avdelningen för Kommunikation & Samverkan