Grundkurs i ANDTS-prevention

Grundkurs i förebyggande arbete inom områdena Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS). Kursen genomförs i samverkan med Tollare Folkhögskola.

Kursen som vänder sig till personer både inom civilsamhället, kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete. Kursen fokuserar på hur man tar sig an ett lokalt förebyggande arbete i både större och mindre sammanhang. Vi lär oss om processen från idé till framtagande, genomförande och uppföljning. Med både praktiska och teoretiska inslag lär vi oss t.ex. om kartläggning, samverkan, förankring, implementering, genomförande och uppföljning.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till personer både inom civilsamhället och inom kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete.
Sökanden måste vara över 18 år.

Förutsättningar för att kunna delta

Kursen genomförs på kvartsfart under vårterminen 2023 och innefattar både fysiska och digitala träffar. Fyra heldagar fysiskt och ca fyra halvdagar digitalt. Därutöver en hemuppgift med eget arbete.

Du måste ha möjlighet att delta vid de olika träffarna samt att avsätta tid för en hemuppgift som löper under hela terminen. Är du anställd bör denna utbildning förankras hos chef så att det dagliga arbetet inte inkräktar på din möjlighet att fullfölja utbildningen.

Deltagare ska ha tillgång till dator med mikrofon och kamera för att kunna delta på digitala träffar. Kontakt med lärare och inlämningsuppgifter sker digitalt under hela kursen. Förkunskaper för att kunna delta digitalt är ej nödvändiga.

Kostnader

Anmälningsavgift 800:-
För kopior, kursmaterial och elevförsäkring.

Måltidsavgift 1120:-
Förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagsfika med något sötare vid träffarna på Tollare.

Kursen är statsbidragsfinanierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Läs mer och ansök!