CAN:s styrelse och revisorer

Sammansättning av CAN:s styrelse 2022/2023

Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och årsmötet. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare.

 

ORDINARIE LEDAMÖTER utsedda av

Regeringen
Yasmine Bladelius, ordförande

Folkhälsomyndigheten
Marie Risbeck

Socialstyrelsen
Eva Wallin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Teresia Weinberg
Jenny Cisneros Örnberg

Vetenskapsrådet
Johan Franck

Årsmötet
Gabriella Mattsson, Föräldraalliansen Sverige
Mona Örjes, Junis
Kim Fagerholm, MHF ungdom
Johanna Gripenberg, AF
Lars Ohly, Verdandi
Pierre Andersson, IOGT-NTO
Filip Nyman, UNF
Zophia Mellgren, SKR

CAN:s personal
Daniel Carlryd

SUPPLEANTER utsedda av

Regeringen
Anders Andersson

Folkhälsomyndigheten
Anna Bessö

Socialstyrelsen
Maria Branting

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Andreas Björke
Lena Lundgren

Vetenskapsrådet
Agneta Öjehagen

CAN:s årsmöte
Kerstin Eriksson, LP-vännernas Kamratförening
Peter Moilanen, NBV
Mia Nilson, Hela Människan
Farida al-Abani, Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning
Malin Grentzelius, Riksförbundet för fältarbetare
Mats Einestam, SIMON
Christina Scheffel-Birath, RFMA
Daniel Harre, Spelberoendes Riksförbund

CAN:s personal
Martina Zetterqvist

Revisorer

ORDINARIE REVISORER utsedda av

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Johan Rönnkvist, PwC
Valeri Surell, MHF

REVISORSUPPLEANTER utsedda av

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Erik Albenius, PwC
Tore Andersson, IOGT-NTO

CAN:s personalrepresentanter i styrelsen