CAN:s styrelse och revisorer

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och årsmötet. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare.

 

ORDINARIE LEDAMÖTER utsedda av

Regeringen
Yasmine Bladelius, ordförande

Intervju med Yasmine Bladelius i tidskriften Alkohol & Narkotika

Folkhälsomyndigheten
Marie Risbeck

Socialstyrelsen
Eva Wallin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Peter Allebeck
Andreas Björke

Vetenskapsrådet
Johan Franck

CAN:s årsmöte
Irma Kilim, IOGT-NTO
Kerstin Källander, Verdandi
Kerstin Damström Thakker, Alkoholpolitiskt forum
Per-Olof Svensson, Sveriges Blåbandsförbund
Kerstin Eriksson, Riksförbundet SIMON
Christene Helle, Riksidrottsförbundet
Lena Josefsson, KSAN
Maria Bergström, MHF

CAN:s personal
Erica Sundin

SUPPLEANTER utsedda av

Regeringen
Anders Andersson

Folkhälsomyndigheten
Anna Bessö

Socialstyrelsen
Lina Pastorek

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Kruna Madunic
Jenny Cisneros Örnberg

Vetenskapsrådet
Agneta Öjehagen

CAN:s årsmöte
Gabriella Mattson, Föräldraalliansen Sverige
Åsa Magnusson, RFMA
Isabelle Benfalk, UNF
Carina Wrangebo, RFSL
Margareta Nyström, Riksförbundet FMN
Mona Örjes, JUNIS
Kim Fagerholm, MHF-ungdom
Johanna Gripenberg, Alkoholpolitiskt forum

CAN:s personal
Clara Henriksson

Revisorer

ORDINARIE REVISORER utsedda av

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avd.dir Gunnar Svanfeldt

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Johan Rönnkvist
Valeri Surell

REVISORSUPPLEANTER utsedda av

Länsstyrelsen i Stockholms län

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Erik Albenius
Ekonomichef Tore Andersson

Personalrepresentanter i styrelsen