CAN:s styrelse och revisorer

Sammansättning av CAN:s styrelse 2020

Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och årsmötet. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare.

 

ORDINARIE LEDAMÖTER utsedda av

Regeringen
Yasmine Bladelius, ordförande

Intervju med Yasmine Bladelius i tidskriften Alkohol & Narkotika

Folkhälsomyndigheten
Marie Risbeck

Socialstyrelsen
Eva Wallin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Jenny Cisneros Örnberg
Andreas Björke

Vetenskapsrådet
Johan Franck

CAN:s årsmöte
Irma Kilim, IOGT-NTO
Lars Ohly, Verdandi
Johanna Gripenberg, Alkoholpolitiskt forum
Emil Funcke, NSF
Kerstin Eriksson, Riksförbundet SIMON
Christine Helle, Riksidrottsförbundet
Lena Josefsson, KSAN
Maria Bergström, MHF

CAN:s personal
Erica Sundin

SUPPLEANTER utsedda av

Regeringen
Anders Andersson

Folkhälsomyndigheten
Anna Bessö

Socialstyrelsen
Lina Pastorek

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Peter Allebeck
Kruna Madunic

Vetenskapsrådet
Agneta Öjehagen

CAN:s årsmöte
Wrangebo Carina, RFSL
Fagerholm Kim, MHF ungdom
Mattsson Gabriella, Föräldraalliansen Sverige
Nyström Margareta, FMN Riks
Örjes Mona, Junis
Andersson Pierre, IOGT
Andreasson Sven, AF
Reitan Therese, RFMA

CAN:s personal
Clara Henriksson

Revisorer

ORDINARIE REVISORER utsedda av

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avd.dir Gunnar Svanfeldt

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Johan Rönnkvist
Valeri Surell

REVISORSUPPLEANTER utsedda av

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Erik Albenius
Ekonomichef Tore Andersson

CAN:s personalrepresentanter i styrelsen