CAN:s styrelse och revisorer

Sammansättning av CAN:s styrelse 2024/2025

Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och årsmötet. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare.

ORDINARIE LEDAMÖTER utsedda av

Regeringen
Magnus Berntsson (KD)

Folkhälsomyndigheten
Joakim Strandberg

Socialstyrelsen
Eva Wallin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Nadja Fagrell Trygg
Jenny Cisneros Örnberg

Vetenskapsrådet
Johan Franck

Årsmötet
Zophia Mellgren, SKR
Mats Einestam, SIMON
Peter Moilanen NBV
Tomas Aronson Ylipää, Unga Örnar
Agneta Alderstig, VISIR
Jakob Lorentzon, Spelberoendes Riksförbund
Emil Juslin, IOGT-NTO
Lisa Klefbom, Cancerfonden

CAN:s personal
Daniel Müller

SUPPLEANTER utsedda av

Regeringen
Gabriel Wikström (S)

Folkhälsomyndigheten
Marie Risbeck

Socialstyrelsen
Maria Branting

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Teresia Weinberg
Lena Lundgren

Vetenskapsrådet
Agneta Öjehagen

CAN:s årsmöte
Jonas Bengtsson, MHF
Jessika Carlqvist, Verdandi
Pontus Georgsson, RNS
Nilla Helgesson, Skyddsvärnet
Gunborg Brännström, RFMA
Simon Elfström Schönbeck, Alkoholpolitiskt Forum
Gabriella Mattsson, Föräldraalliansen
Marie Zingmark Huld, Hela människan

CAN:s personal
Johan Svensson

Revisorer

ORDINARIE REVISORER utsedda av

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Johan Rönnkvist, PwC
Tore Andersson, IOGT-NTO

REVISORSUPPLEANTER utsedda av

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Erik Albenius, PwC
Nils-Åke Persson, Blå Bandet

CAN:s personalrepresentanter i styrelsen