CAN:s styrelse och revisorer

Sammansättning av CAN:s styrelse 2023/2024

Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och årsmötet. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare.

 

ORDINARIE LEDAMÖTER utsedda av

Regeringen
Magnus Berntsson (KD)

Folkhälsomyndigheten
Joakim Strandberg

Socialstyrelsen
Eva Wallin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Teresia Weinberg
Jenny Cisneros Örnberg

Vetenskapsrådet
Johan Franck

Årsmötet
Kim Fagerholm, MHF Ungdom
Johanna Gripenberg, Alkoholpolitiskt Forum
Pierre Andersson, IOGT-NTO/Movendi
Lars Ohly, Verdandi
Zophia Mellgren, SKR
Mats Einestam, SIMON
Peter Moilanen, NBV
Mia Nilsson, Hela Människan

CAN:s personal
Martina Zetterqvist

SUPPLEANTER utsedda av

Regeringen
Gabriel Wikström (S)

Folkhälsomyndigheten
Marie Risbeck

Socialstyrelsen
Maria Branting

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Nadja Fagrell Trygg
Lena Lundgren

Vetenskapsrådet
Agneta Öjehagen

CAN:s årsmöte
Christina Scheffel-Birath, RFMA
Max Horttanainen, Sverok
Tomas Aronson Ylipää, Unga Örnar
Susanne Eriksmoen, Spelberoendes Riksförbund
Agneta Alderstig, VISIR
Martin Bauhn, FMN
Pontus Georgsson, RNS
Jane Segerblom, UNF

CAN:s personal
Daniel Carlryd

Revisorer

ORDINARIE REVISORER utsedda av

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Johan Rönnkvist, PwC
Tore Andersson, IOGT-NTO

REVISORSUPPLEANTER utsedda av

CAN:s årsmöte
Aukt.revisor Erik Albenius, PwC
Kerstin Eriksson, LP-vännernas kamratförening

CAN:s personalrepresentanter i styrelsen