Svenska Spels oberoende Forskningsråd

Utlysning av medel

Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige vilket gör att det saknas forskning inom området både här i Sverige och internationellt. Därför inrättade Svenska Spel 2010 ett forskningsråd.

Forskningsrådet är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

Forskningsrådet väljer forskningsområden för utlysning, gör vetenskapliga bedömning av ansökningar, beslutar om fördelning av medel, och följer upp forskningsresultat.
Forskningsrådet delar årligen ut 5 miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem.

Satsningarna som Svenska Spels Forskningsråd fattat beslut om har medvetet verkat för att strategiskt främja tillväxt då det föreligger ett underskott av välutbildade forskare och forskarmiljöer inom spelområdet

Första utlysningen skedde våren 2011. Företrädesvis utgår stöd till doktorand- och post-doktorala projekt i syfte att främja tillväxt inom spelforskningsområdet. Idag stöttas totalt tolv projekt på olika högskolor och universitet.

Forskningsrådet anordnar en årligen återkommande konferens i syfte att synliggöra forskningsresultat och skapa former för tvärvetenskapligt nätverkande inom spelområdet.

Gå till om.svenskaspel.se

Seminarier

Kort film om Forskningsrådet från forskningsdagen 2017