CAN:s pris för förebyggande insatser inom alkohol, narkotika, dopning och tobak

Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun

CAN instiftade 2011 ett årligt pris för att uppmärksamma det förebyggande arbetet. Detta pris delas ut för förebyggande insatser inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Priset delas ut i två olika kategorier: Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun.

Läs om 2019 års pristagare

Kriterier och pris

Priset Årets förebyggare går till en person eller organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.

Priset kan delas, om särskilda skäl föreligger, men bör ej delas av fler än två.

Priset, 25 000 kr, utdelas årligen. Justering av prissumman beslutas av CAN:s styrelse.

Priset Årets förebyggande kommun (vandringspris) går till en kommun som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt.

CAN väljer ut tre kommuner utifrån ett Preventionsindex. Juryn utser därefter den vinnande kommunen bland dessa tre utvalda kommuner. Priset – förutom äran – är ett vandringspris i form av ett konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm.

Nominera till Årets förebyggare

Nomineringsperioden är från den 15 maj till den 28 augusti.

Ladda ner nomineringsblankett

Vad är Förebyggarpriset?

CAN:s årliga pris för att uppmärksamma förebyggande arbete.

Vilka kan få priset?

Sva

Det delas ut till kommuner och till personer eller organisationer.

Vem kan nominera?

Vem som helst

Vilka sitter i juryn?

CAN, IQ och Länsstyrelserna

Kontaktperson