CAN:s pris för förebyggande insatser inom alkohol, narkotika, dopning och tobak

Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun

CAN instiftade 2011 ett årligt pris för att uppmärksamma det förebyggande arbetet. Detta pris delas ut för förebyggande insatser inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Priset delas ut i två olika kategorier: Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun.

 

Kriterier och pris

Priset Årets förebyggare går till en person eller organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.

Priset kan delas, om särskilda skäl föreligger, men bör ej delas av fler än två.

Priset, 25 000 kr, utdelas årligen. Justering av prissumman beslutas av CAN:s styrelse.

Priset Årets förebyggande kommun (vandringspris) går till en kommun som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt.

CAN väljer ut tre kommuner utifrån ett Preventionsindex. Juryn utser därefter den vinnande kommunen bland dessa tre utvalda kommuner. Priset – förutom äran – är ett vandringspris i form av ett konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm.

Nominera till Årets förebyggare

  • Nomineringsperioden är från den 15 juni till den 15 september.

  • Jag som nominerar


  • Jag vill nominera


  • Pris för Årets förebyggare kan gå till en person eller organisation som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.
  • Beskriv på vilket sätt organisationen/personen har arbetat med framgångsfaktorerna ovan (ska kunna styrkas av den nominerade i dokumentation vid förfrågan) och motivera varför just den nominerade är värd priset Årets förebyggare!
  • Avgränsningar

    Detta pris delas ut för förebyggande insatser inom området alkohol, narkotika, tobak och dopning. Juryn består av representanter från CAN, IQ, och Länstyrelserna. Organisationer/personer som finns representerade i juryn kan ej nomineras för pris. Juryn förbehåller sig rätten att inte dela ut pris i en kategori om de nominerade bidragen är för få eller inte uppfyller kvalitetskraven. Juryn ser nomineringarna som ett viktigt underlag men kommer även känna sig fri att välja även bland förebyggare som inte har nominerats. Juryns beslut kan ej överklagas.

Frågor och svar

Vad är Förebyggarpriset?

CAN:s årliga pris för att uppmärksamma förebyggande arbete.

Vilka kan få priset?

Det delas ut till kommuner och till personer eller organisationer.

Vem kan nominera?

Vem som helst

Vilka sitter i juryn?

CAN, IQ och Länsstyrelserna

Kontaktperson