Stefan Åberg har bland annat skapat SANDT-podden, där han regelbundet tar upp aktuella frågor inom ANDTS. Trollhättans Stad har ett föredömligt brett angreppssätt inom prevention.

–Det är väldigt roligt att dela ut priset till Stefan Åberg och till Trollhättans Stad. De är mycket värdiga vinnare som är förebilder inom preventionsområdet i Sverige idag, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Motiveringarna följer nedan.

Årets förebyggare: Stefan Åberg, ANDTS-samordnare på Helsingborgs stad

Stefan Åberg är en envis och innovativ person som gjort betydande insatser för att förebygga droganvändning. Hans engagemang och handlingskraft belönas därför med utmärkelsen “Årets förebyggare”.

Stefans arbete har nått ut till många olika grupper. Han har skapat två framstående verktyg för att motverka droganvändning: Verktygslådan och SANDT-podden. Verktygslådan är en digital plattform som erbjuder information och resurser för att arbeta med drogförebyggande åtgärder i skolan. SANDT-podden är en podcast som tar upp aktuella frågor inom ANDTS.

Stefans insatser har bidragit till att öka medvetenheten i Sverige. Han är en inspirerande förebild som uppmuntrar andra att engagera sig i drogförebyggande arbete.

Som tidigare seniormästare i brottning, har Stefan även en unik insikt i vikten av ren träning och kan särskilt vara stolt över sitt arbete med “Ren Träning HBG”, ett gemensamt initiativ mot användningen av anabola androgena steroider och andra otillåtna preparat på gym.

Läs intervju med Stefan Åberg i Alkohol & Narkotika

Årets förebyggande kommun: Trollhättan Stad

Årets förebyggande kommun är Trollhättans Stad. Det är en driven kommun med stor närvaro och långsiktighet inom det ANDTS-förebyggande arbetet. Trollhättan har en hög kompetens och systematik i sitt arbete genom policys och årliga handlingsplaner. De har en aktiv samverkan med kommunpolis, krögare och träningsanläggningar då de bland annat arbetar med metoderna Krogar mot knark och 100% ren hårdträning. Genom att delta aktivt i gemensamma nätverksträffar i ANDTS-nätverket i Västra Götalands län verkar Trollhättan inte bara för ett gott ANDTS-förebyggande arbete i kommunen utan är ett inspirerande exempel för hela länet.

Årets förebyggande kommun tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade Preventionsindex. Preventionsindex omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskilt vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Senast reviderad: 2023-11-15

Frågor besvaras av