Våra länsombud finns i hela landet

Ta kontakt med ditt länsombud!

CAN har länsombud i de flesta av Sveriges län. De har god kännedom om den regionala situationen och många kontakter inom det drogförebyggande arbetet.

Länsombuden kan ge tips om bra material och vilka lokala aktiviteter som är på gång i ditt län.

Stockholms län
Sofia Herlitz
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Stockholms län
010-2231260
sofia.herlitz@lansstyrelsen.se

Anette Kyhlström
Hela människan
anette.kyhlstrom@helamanniskan.se

Sofia Linder
Stockholms stad
Projektledare
sofia.linder@stockholm.se

Uppsala län
Anna Haid
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Uppsala län
010-2233262
anna.haid@lansstyrelsen.se

Södermanlands län
VAKANT

Östergötlands län
Lotta Hjalmarsson-Österholm
Enheten för Social hållbarhet
010-2235281
lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Jönköpings län
VAKANT

Kronobergs län
Emma Johansson
Folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg
emma.1.johansson@kronoberg.se

Kalmar län
Kjell Lindberg
kjelllindberg13@gmail.com

Gotlands län
VAKANT

Blekinge län
Jenny Andersson
Folkhälsostrateg
Kommunledningsförvaltningen i Karlshamns kommun
0454-307117
jenny.andersson@karlshamn.se

Skåne län
Hanna Mann
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Skåne län
010-224 14 97
hanna.mann@lansstyrelsen.se

Naima Abdi
Verksamhetsutvecklare, NBV
0768-31 94 52
naima.abdi@nbv.se

Hallands län
VAKANT

Västra Götalands län
Ulrika Ankargren
Länssamordnare ANDT
Länsstyrelsen, Västra Götalands län
010-224 45 35
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Håkan Eriksson
Länsnykterhetskonsulent
Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland
070-710 66 70
hakan@lansnykterhetsforbundet.nu

Värmlands län
Monica Ekström
Ordf. Brottsofferjouren
070-3194215
monica.ekstrom2@comhem.se

Örebro län
VAKANT

Västmanlands län
Ammi Karlsson-Pye
Samordnare Alkohol- och Narkotikaprevention
Fritid och Förebyggande
Förebyggarcentrum
021- 39 78 51
076-569 13 13
ammi.karlsson.pye@vasteras.se

Dalarnas län
VAKANT

Gävleborgs län
Johnny Gustafsson
Drogsamordnare
Gävle kommun
026-179766
johnny.gustafsson@gavle.se

Västernorrlands län
Anna M Karlsson
Länssamordnare ANDT-frågor
anna.m.karlsson@lansstyrelsen.se
0732-74 13 73

Jämtlands län
Thomas Andersson
Samhällsmedicinsk sekreterare
Region Jämtland Härjedalen
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Västerbottens län
Mats Lövgren
Inspektör
Avdelning nord, IVO
010-7885386
mats.lovgren@ivo.se

Norrbottens län
Gudrun Lundgren
Folkhälsostrateg
Utvecklingsavdelningen, Folkhälsocentrum
gudrun.lundgren@norrbotten.se

Kontaktpersoner