Våra länsombud finns i hela landet

Ta kontakt med ditt länsombud!

CAN har länsombud i de flesta av Sveriges län. De har god kännedom om den regionala situationen och många kontakter inom det drogförebyggande arbetet.

Länsombuden kan ge tips om bra material och vilka lokala aktiviteter som är på gång i ditt län.

Stockholms län

Anette Kyhlström
Hela människan
anette.kyhlstrom@helamanniskan.se

Elin Sylvan
Stockholms stad
Utredare inom prevention och ANDTS
elin.sylvan@stockholm.se

Uppsala län

Anna Haid
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Uppsala län
010-2233262
anna.haid@lansstyrelsen.se

Södermanlands län

Päivi Hellberg
Länssamordnare ANDT-S
010-223 44 23
paivi.hellberg@lansstyrelsen.se

Östergötlands län

Viveca Andersson
Enheten för Social hållbarhet
viveca.andersson@lansstyrelsen.se

Jönköpings län

Matilda Larsson
Konsulent, JLN – Jönköpings Läns Nykterhetsförbund
matilda@jln.se 

Kronobergs län

Anders Fransson
Utvecklingsledare Region Kronoberg
0470-58 30 07
anders.fransson@kronoberg.se

Kalmar län

Agnes Mitsialos
Länssamordnare ANDTS, Enheten för social hållbarhet
010-223 81 31
agnes.mitsialos@lansstyrelsen.se

Gotlands län

Maria Bränström
0498–26 87 30
maria.branstrom@gotland.se

Blekinge län

Sanna Sommén
Länssamordnare ANDT-S
010- 224 02 58
sanna.sommen@lansstyrelsen.se

Skåne län

Hanna Mann
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Skåne län
010-224 14 97
hanna.mann@lansstyrelsen.se

Hallands län

Alexander Mårtensson
Länssamordnare ANDTS
010-224 33 61
alexander.martensson@lansstyrelsen.se

Västra Götalands län

Frida Silfversparre
Länssamordnare ANDTS
Länsstyrelsen, Västra Götalands län
frida.silfversparre@lansstyrelsen.se

Värmlands län

Monica Ekström
Ordf. Brottsofferjouren
070-3194215
monica.ekstrom@boj.se

Örebro län

Josefin Sejnelid
ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Örebro län
josefin.sejnelid@lansstyrelsen.se

Västmanlands län

Ammi Karlsson-Pye
Samordnare Alkohol- och Narkotikaprevention
Fritid och Förebyggande
Förebyggarcentrum
021- 39 78 51
076-569 13 13
ammi.karlsson.pye@vasteras.se

Dalarnas län

Hanna Lundgren
ANDTS samordnare
Länsstyrelsen Dalarna
hanna.lundgren@lansstyrelsen.se

Gävleborgs län

Johnny Gustafsson
Drogsamordnare
Gävle kommun
026-179766
johnny.gustafsson@gavle.se

Västernorrlands län

Anna M Karlsson
Länssamordnare ANDT-frågor
anna.m.karlsson@lansstyrelsen.se
0732-74 13 73

Jämtlands län

Thomas Andersson
Samhällsmedicinsk sekreterare
Region Jämtland Härjedalen
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Västerbottens län

Gabriella Sjöström Green
ANDTS samordnare
Länsstyrelsen Västerbotten
gabriella.green@lansstyrelsen.se

Norrbottens län

Mats Burman
Länsstyrelsen Norrbotten
010-225 52 57
mats.burman@lansstyrelsen.se

Kontaktpersoner