Våra länsombud finns i hela landet

Ta kontakt med ditt länsombud!

CAN har länsombud i de flesta av Sveriges län. De har god kännedom om den regionala situationen och många kontakter inom det drogförebyggande arbetet.

Länsombuden kan ge tips om bra material och vilka lokala aktiviteter som är på gång i ditt län.

Stockholms län

Sofia Herlitz
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Stockholms län
010-2231260
sofia.herlitz@lansstyrelsen.se

Anette Kyhlström
Hela människan
anette.kyhlstrom@helamanniskan.se

Sofia Linder
Stockholms stad
Projektledare
sofia.linder@stockholm.se

Uppsala län

Anna Haid
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Uppsala län
010-2233262
anna.haid@lansstyrelsen.se

Södermanlands län

VAKANT

Östergötlands län

Lotta Hjalmarsson-Österholm
Enheten för Social hållbarhet
010-2235281
lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Jönköpings län

VAKANT

Kronobergs län

Emma Johansson
Folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg
emma.1.johansson@kronoberg.se

Kalmar län

Elin Fäldt
Länssamordnare ANDTS, Enheten för social hållbarhet
010-223 81 31
elin.faldt@lansstyrelsen.se

Gotlands län

VAKANT

Blekinge län

Jenny Andersson
Folkhälsostrateg
Kommunledningsförvaltningen i Karlshamns kommun
0454-307117
jenny.andersson@karlshamn.se

Skåne län

Hanna Mann
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Skåne län
010-224 14 97
hanna.mann@lansstyrelsen.se

Naima Abdi
Verksamhetsutvecklare, NBV
0768-31 94 52
naima.abdi@nbv.se

Hallands län

VAKANT

Västra Götalands län

Ulrika Ankargren
Länssamordnare ANDT
Länsstyrelsen, Västra Götalands län
010-224 45 35
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Håkan Eriksson
Länsnykterhetskonsulent
Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland
070-710 66 70
hakan@lansnykterhetsforbundet.nu

Värmlands län

Monica Ekström
Ordf. Brottsofferjouren
070-3194215
monica.ekstrom2@comhem.se

Örebro län

VAKANT

Västmanlands län

Ammi Karlsson-Pye
Samordnare Alkohol- och Narkotikaprevention
Fritid och Förebyggande
Förebyggarcentrum
021- 39 78 51
076-569 13 13
ammi.karlsson.pye@vasteras.se

Dalarnas län

Ulrika Andersson
ANDTS-samordnare
Länsstyrelsen Dalarna
ulrika.andersson@lansstyrelsen.se

Gävleborgs län

Johnny Gustafsson
Drogsamordnare
Gävle kommun
026-179766
johnny.gustafsson@gavle.se

Västernorrlands län

Anna M Karlsson
Länssamordnare ANDT-frågor
anna.m.karlsson@lansstyrelsen.se
0732-74 13 73

Jämtlands län

Thomas Andersson
Samhällsmedicinsk sekreterare
Region Jämtland Härjedalen
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Västerbottens län

Mats Lövgren
Inspektör
Avdelning nord, IVO
010-7885386
mats.lovgren@ivo.se

Norrbottens län

Mats Burman
Länsstyrelsen Norrbotten
010-225 52 57
mats.burman@lansstyrelsen.se

Kontaktpersoner