CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. 

CAN och Hjärt- Lungfonden i nytt samarbete

Hjärt- Lungfonden blir ny medlemsorganisation i CAN. CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger samt följa konsumtionsutvecklingen. -Med Hjärt- Lungfonden som medlem utökas CANs nätverk med en stark samarbetspartner som har ett tydligt engagemang för att sprida aktuell...

CAN:s bibliotek stänger för allmänheten

Sista dagen CAN:s bibliotek har öppet är onsdagen den 19 december. Service till CAN:s medlemsorganisationer och länsombud kommer fortsätta även efter...

Ny rapport: Allt färre unga uppfattar cannabis som skadligt

Den upplevda skaderisken förknippat med att testa cannabis har succesivt minskat bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 sedan 2012. Idag anser...

Utmärkelse till Julius von Wright

Redaktören för CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika får årets MediaDiplom av Svensk förening för Beroendemedicin.

Kalendarium

20 mar

Varför dricker ungdomar mindre?

Det pågår en omfattande diskussion om orsakerna bakom att tonåringars alkoholkonsumtion minskat radikalt den senaste tioårsperioden.

Se alla kalendarieposter

Skolelevers drogvanor 2019

Ingår er skola i årets datainsamling?

Klicka här för mer information

#6/2018 av Alkohol & Narkotika finns nu att beställa i webbshopen! 

alkoholochnarkotika.se


Drugsmart.com är Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger. 

Drugsmart.com
Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr