CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. 

Minskad alkoholkonsumtion men ökad försäljning på Systembolaget under 2018

Under 2018 minskade alkoholkonsumtionen i Sverige samtidigt som Systembolagets försäljning ökade. Däremot sjönk resandeinförsel och köp av smugglad alkohol under året.

Sämre ANT-utveckling i småkommuner

Inom ramen för Länsstyrelsens satsning på att stärka det ANDT-förebyggande arbetet i små kommuner (här definierat som kommuner med ett invånarantal...

CAN och Hjärt- Lungfonden i nytt samarbete

Hjärt- Lungfonden blir ny medlemsorganisation i CAN. CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger samt följa...

CAN:s bibliotek stänger för allmänheten

Sista dagen CAN:s bibliotek har öppet är onsdagen den 19 december. Service till CAN:s medlemsorganisationer och länsombud kommer fortsätta även efter...

Kalendarium

20 mar

Varför dricker ungdomar mindre?

Det pågår en omfattande diskussion om orsakerna bakom att tonåringars alkoholkonsumtion minskat radikalt den senaste tioårsperioden.

Se alla kalendarieposter

Skolelevers drogvanor 2019

Ingår er skola i årets datainsamling?

Klicka här för mer information

#1/2019 av Alkohol & Narkotika finns nu att beställa i webbshopen! 

alkoholochnarkotika.se


Drugsmart.com är Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger. 

Drugsmart.com
Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr