Just nu genomförs undersökningen Vanor och möjliga konsekvenser – en nationell undersökning om tobak, alkohol, läkemedel, narkotika och spel

Sista svarsdag är 24:e juni 2021

Under våren 2021 samlar CAN in enkäter inom ramen för undersökningen Vanor och möjliga konsekvenser. Syftet är att kartlägga och följa befolkningens vanor avseende tobak, alkohol, läkemedel, narkotika och spel och om konsekvenser som kan ha med vanorna att göra. Undersökningen är den enda i Sverige som kartlägger konsekvenser för både användare och omgivning.

I årets undersökning samlas två olika enkäter in från två olika urval av befolkningen.

  1. Den ena enkäten rör vanor och konsekvenser av tobak, alkohol, läkemedel, narkotika och spel. I detta urval ingår totalt 27 000 personer, födda mellan 1937 och 2004.
  2. Den andra enkäten rör endast cannabisvanor. I detta urval ingår totalt 10 000 personer födda mellan 1992 och 2003

Urvalspersonerna har fått ett brev hemskickat med information om att de kan besvara en enkät. Undersökningen genomförs av CAN i samarbete med Karolinska Institutet. Svaren samlas in i samarbete med Enkätfabriken.

Läs mer om undersökningen: Vanor och konsekvenser