Av rapporten framgår bland annat följande jämfört med den senaste mätningen 2017:

  • Användningen och beroendet av cigaretter har minskat
  • Beroendet av snus är oförändrat men användningen har ökat bland kvinnor
  • Färre dricker alkohol men beroendeproblemen ligger på samma nivå som tidigare
  • Den totala narkotikaanvändningen och andelen med beroendeproblem är oförändrad
  • Användning av hormondopningsmedel är ovanligt och nivån är oförändrad sedan år 2017.

Rapporten är baserad på data från enkätundersökningen Vanor och konsekvenser som genomförts för tredje gången sedan år 2013.

Senast reviderad: 2022-03-24

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-338-6

URN

urn:nbn:se:can-2022-3