Av rapporten framgår bland annat:

  • Mer än var tionde i undersökningen uppgav att de under det senaste året har påverkats negativt av någon i sitt liv som de ansåg drack för mycket alkohol.
  • Nästan 7 procent hade under det senaste året påverkats negativt av rökandet hos en person i deras liv.
  • Nästan 4 procent hade påverkats negativt av narkotikaanvändning hos en person i deras liv.
  • På det stora hela har blivit mindre vanligt att uppleva negativa konsekvenser av närståendes alkohol-, narkotika- och tobaksanvändning sedan år 2017.
  • Ju allvarligare man angett att man påverkats av andras användning av alkohol eller narkotika, desto vanligare var det att ha sökt hjälp för det. Det vanligaste var dock att inte ha sökt hjälp.
  • Det var vanligare bland kvinnor än bland män att ha sökt hjälp.
  • Bland de som sökt professionell hjälp hade de flesta sökt hjälp inom sjukvården. Det var dubbelt så vanligt som att ha sökt hjälp inom kommunen/socialtjänsten.
Senast reviderad: 2023-02-01

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-350-8

URN

urn:nbn:se:can-2023-1

Sidantal

68

Publicerad

1 feb

Utgivningsår

2023