Syftet med rapporten var att kartlägga socioekonomiska skillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak (ANT) samt negativa konsekvenser av andras ANT-användning i Sverige. Underlaget består av datainsamlingarna från 2013 och 2017 med totalt ca 10 450 personer i åldern 25-64 år som svarat på frågor om beroende och negativa konsekvenser av andras substansanvändning.

Senast reviderad: 2018-10-19

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2018-7