Datainsamlingen genomfördes genom en kombinerad enkät- och webbundersökning riktad till befolkningen i åldern 17–84 år. Totalt deltog 15 551 personer 2013 och 11 514 år 2017, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 59,1 respektive 44,3 procent.

Senast reviderad: 2018-10-19

Författare

Om publikationen

ISBN

97-7278-284-6

URN

urn:nbn:se:can-2018-6