Av rapporten framgår bland annat:

  • Det är en något högre andel som har använt narkotika det senaste året i gruppen med lägre socioekonomisk position.
  • Personer med lägre socioekonomisk position använder däremot narkotika oftare än personer med högre socioekonomisk position.
  • Gruppen med lägre utbildning använder narkotika tre gånger så ofta som gruppen med högre utbildning. Liknande mönster syns när inkomst och sysselsättning mäter socioekonomisk position.
  • Ingen specifik socioekonomisk grupp står för majoriteten av efterfrågan på narkotika i Sverige.
  • Gruppen med högre socioekonomisk position står för en mindre del av den totala användningen.
  • Personer med högre utbildning står för 27 procent av den totala narkotikaanvändningen trots att de utgör 44 procent i befolkningen och den femtedel av befolkningen som har högst inkomst står för 10 procent av användningen.
Senast reviderad: 2021-03-10

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-322-5

URN

urn:nbn:se:can-2021-1