Rapporten bygger på data från 7 072 personer i åldern 17–84 år som svarat på samma frågor om ANT-relaterade problem vid två tillfällen, 2013 och 2014 dvs. en s.k. panel.

Senast reviderad: 2015-01-16

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-257-0

URN

urn:nbn:se:can-2015-1