Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Skolelevers drogvanor 2015

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2015. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Clara Henriksson, Håkan Leifman, Isabella Gripe, Johan Svensson, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Ingen dricker som Svensson

– om svenska befolkningens dryckesvanor Kvinnor dricker mest vin, män dricker mest starköl. Män dricker oftare än kvinnor och yngre dricker sig berusade oftare än andra.
Författare: Jonas Raninen
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Vuxna 
Läs publikationen

Hur mycket dricker svensken?

Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion 2001–2014 Under 2014 sjönk konsumtionen med 4 % jämfört med 2013. Under 2014 uppgick konsumtionen till 9,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Efter en viss nedgång under 2012 och en uppgång under 2013 är konsumtionen nu tillbaka på de nivåer som rådde under åren 2009-2011. Det framgår av rapporten ”Hur mycket dricker svensken?”.
Författare: Björn Trolldal, Håkan Leifman
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Vuxna 
Läs publikationen

Tobaksvanor i Sverige

– tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2014 Rapporten ”Tobaksvanor i Sverige” är den fjärde CAN-rapporten som behandlar uppgifter från de löpande Monitormätningarna.
Författare: Clara Henriksson, Mats Ramstedt
Konsumtion  Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

– en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk Det övergripande syftet med denna rapport är att undersöka förekomsten av förändring och stabilitet för två grundläggande typer av ANT-relaterade skador i Sverige: Skador på den som brukar i form av beroende och skador på personer i brukarens omgivning.
Författare: Erica Sundin, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Dopning Narkotika Skador Socioekonomi Unga Vuxna 
Läs publikationen

Changes in mortality due to major alcohol-related diseases in four Nordic countries, France and Germany between 1980 and 2009: a comparative age–period–cohort analysis

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. Länk till abstrakt på tidskriftens webbplats
Författare: Daniela Piontek, Ellen J Amundsen, Janne Härkönen, Jonas Landberg, Jukka Törrönen, Kim Bloomfield, Ludwig Kraus, Pia Mäkelä, Stéphane Legleye, Ståle Østhus
Alkohol Beroende  Hälsa Skador Unga Vuxna 
Läs publikationen