Denna rapport berör tobaksanvändningens omfattning och här redovisas hur många svenskar som röker, som snusar och som gör både och. I rapporten återfinns också uppgifter om olika anskaffningskällor och deras bidrag till den totala anskaffningen i Sverige. Här uppskattas alltså hur mycket cigaretter och snus som köpts genom såväl lagliga som inte lagliga kanaler i Sverige. Uppgifterna sammanfattas i en skattning av den totala anskaffningen i landet.

Senast reviderad: 2015-03-16

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2015-3