Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till en av de längst pågående undersökningsserierna i världen, medan gymnasieundersökningen påbörjades 2004 och är därmed inne på sitt andra årtionde. Som en del i uppdraget att följa drogutvecklingen har CAN haft ansvaret för skolundersökningen sedan 1986. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Undersökningarnas syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Årets datainsamling har, liksom tidigare år, genomförts under perioden mars–april i form av anonyma individuella enkäter ifyllda gruppvis i klassrummen i ett riksrepresentativt skolurval.

Årets rapport beskriver användning av alkohol och de problem som kan uppstå i samband med detta, användning av tobak, narkotika, nätdroger, sniffnings och dopningsmedel och läkemedel. Nytt för i år är att kapitlet om läkemedel även beskriver användning av viktminskningspreparat samt att resultaten för den nya frågan om smärtstillande receptbelagda läkemedel redovisas. Utöver detta beskrivs ungdomars spelande om pengar och regionala skillnader i användning av alkohol, tobak och narkotika.

Utöver själva huvudrapporten och till den relaterat material finns även extramaterial i form av en utökad tabellbilaga i Excel, liksom kortare specialrapporter på olika teman.

Senast reviderad: 2015-06-16

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-263-1

URN

urn:nbn:se:can-2015-6