Av rapporten framgår bland annat:

  • 4 av 10 niondeklassare har druckit alkohol under de senaste tolv månaderna.
  • Alkoholkonsumtionen, det vill säga mängden alkohol som konsumeras, var högre bland elever i glesbefolkade kommuner.
  • Att använda narkotika var vanligare bland elever i storstäder.
  • Av niondeklassarna i hela landet är det 9 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna som svarade att de någon gång använt narkotika. Den vanligaste narkotikasorten att ha använt är cannabis.
  • Den totala andelen som någon gång använt narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination ligger i år på 8 procent. Om dessa adderas till de som använt narkotika närapå fördubblas andelen med narkotikaerfarenhet.
  • En av tio elever i nian röker cigaretter. Att röka ibland är vanligare än att röka regelbundet.
  • Andelen som snusar har ökat sedan 2018. Den största ökningen, relativt sett, har skett bland flickorna, men det är fortfarande betydligt vanligare bland pojkar än flickor att snusa.
  • Vad gäller preparat eller substanser som används i syfte att höja sin fysiska prestation i tränings- eller tävlingssammanhang(så kallade PWO) svarade 16 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna att de hade använt sådana det senaste året.

 

CAN gör årliga undersökningar om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen 2020 kunde endast genomföras i årskurs nio eftersom gymnasiet, på grund av coronapandemin, hade distansundervisning under datainsamlingsperioden.

 

Senast reviderad: 2020-12-11

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-321-8

URN

urn:nbn:se:can-2020-12