Av rapporten framgår bland annat:

  • Det var 2021 en lägre andel än föregående år som druckit alkohol, rökt eller använt narkotika. Särskilt tydlig var nedgången bland niondeklassarna.
  • Den genomsnittliga årskonsumtionen mätt i antal liter alkohol har minskat och ligger på historiskt låga nivåer.
  • Även rökningen är nere på historiskt låga nivåer. 8 procent av niorna och 17 procent av gymnasietvåorna röker sporadiskt eller frekvent.
  • Snusning har ökat mycket de senaste åren och en särskilt tydlig uppgång syns bland flickor. Det är dock fortfarande mycket vanligare bland pojkar.
  • 18 procent av niorna och 34 procent av gymnasietvåorna har använt vitt snus. Tvärtom vad som gäller för traditionellt snus är det vanligare bland flickor än bland pojkar.
  • 2021 svarade 6 procent av niorna och 15 procent av gymnasietvåorna att de någon gång använt narkotika. Den vanligaste narkotikasorten är cannabis.

 

CAN:s nationella skolundersökning, som tidigare gick under namnet Skolelevers drogvanor, fyller 2021 50 år. Elever i årskurs 9 har svarat på frågor sen starten och elever i gymnasiets år 2 sedan 2004. Undersökningen i gymnasiet var inte möjlig att genomföra 2020, och därför görs jämförelser för gymnasieeleverna med 2019 års undersökning.

 

Senast reviderad: 2021-12-14

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN (tryck)

978-91-7278-334-8

ISBN (pdf)

978-91-7278-333-1

URN

urn:nbn:se:can-2021-12