Röster om skolundersökningen

Bild på Johnny Gustavsson

”Många blir förvånade”

Johnny Gustafsson är Drogsamordnare i Gävle kommun. Han har också uppdrag som länsombud i Gävleborgs län. Han önskar ofta att den positiva utvecklingen bland ungdomar…

Läs artikel

2021 – Skolundersökningen 50 år!

2021 är inget vanligt år. Under våren har vi på CAN skickat ut en frågeundersökning till elever i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 över hela landet. En undersökning som frågar om elevernas användning och erfarenheter av alkohol och andra droger. Vi har gjort det för att samla kunskap om hur vanligt eller ovanligt det är att, i dessa årskurser, använda preparat som kan påverka sinne och allmänna hälsa.

Att vi på CAN skickar ut en frågeundersökning till skolelever är dock inget nytt. I Sverige har det länge funnits en tradition av att kontinuerligt studera (och debattera) ungas användning av alkohol och andra droger. Ser man till den tidsserie som skolundersökningen ger så är det faktiskt den längsta serien om droganvändning i världen.

Skolundersökningen startade år 1971 som en vidareutveckling av Sveriges två tidigare riksrepresentativa undersökningar av ungdomars användning av alkohol och andra droger. Den allra första, som genomfördes i form av en omfattande intervjuundersökning, hade Nykterhetskommittén låtit göra år 1947. Den andra undersökningen, en stor postenkät-undersökning, genomfördes mer än 20 år senare år 1968 som en del av den Alkoholpolitiska utredningen.

Under 1960-talet hade det kommit fler och fler rapporter om tilltagande konsumtion av narkotika bland unga. Vid årtiondets slut påkallade det ett allt större behov av att kontinuerligt genomföra studier för att, med goda och jämförbara data, kunna följa utvecklingen. Under våren 1971 skickade därför Skolöverstyrelsen ut mer än 10 000 enkäter till skolor runtom i landet för att låta elever som då gick i årskurs 6 (de flesta födda 1958) och i årskurs 9 (de flesta födda 1955) besvara dem och därigenom delta i den första skolundersökningen.

Under våren 2021 har elever i årskurs 9 (de flesta födda 2005) och elever i gymnasiets år 2 (de flesta födda 2003) besvarat skolundersökningens enkäter. Att vi genom undersökningen kan rapportera om användningen av alkohol och andra droger bland elever i gymnasiets år 2 är något som skiljer sig från undersökningens första år (sedan år 2004 har vi kontinuerligt kunnat göra det). Men det skiljer sig också från förra året då det på grund av pandemin inte var möjligt att göra med god kvalitet. Både innehåll och metodologi i undersökningen är ett ständigt pågående arbete för att samla kunskap som ska kunna komma till nytta. Och 2021 är ett ovanligt år för skolundersökningen. Utöver de vanliga frågorna i enkäten har eleverna i år också fått besvara frågor som relaterar till en pandemi. Och så fyller undersökningen 50 år.

 

Kontaktperson

Kontaktbild på Clara Henriksson, CAN
Clara Henriksson

Kommunikatör / Samordnare
Tjänstledig