”Skolundersökningen har fungerat som avstamp”

Skolundersökningen visar att dagens unga har en historiskt låg alkoholkonsumtion. Forskarna Jonas Raninen och Peter Larm ville titta närmare på det och därför startades forskningsstudien Futura01.

Skolundersökningen visar utvecklingen bland ungdomar. I början av 2000-talet var det ungefär 20 procent av eleverna i nian som inte druckit alkohol. Idag är majoriteten de som inte dricker.

”Då föddes tanken att följa en och samma grupp ungdomar under en längre tid”, berättar Peter Larm.

”Skolundersökningen har varit viktigt, den har helt enkelt fungerat som avstamp”, menar Jonas.

Futura01 följer flera tusen ungdomar från hela Sverige. Genom att återkomma till samma ungdomar flera gånger finns möjligheten att se hur deras liv utvecklar sig.

”Man kan ha koll på vilka beteenden som uppstår när, och i vilken ordning. Man får en större bild helt enkelt”, säger Jonas.

Deltagarna i studien svarade på frågor första gången 2017 när de var 15-16 år och andra gången två år senare. Våren 2022 är det dags igen.

”Det är oerhört värdefullt att unga svarar i till exempel skolundersökningen och på frågorna i Futura01. Det gör att vi kan ta reda på vad som är viktigt och vad som gör ’dåligt’ sämre och vad som gör ’bra’ bättre!”, avslutar de.

Gå till futura01.se