”Med relevanta siffror blir det trovärdigt!”

Bild på Kjell Lindberg

Skolundersökningen har varit till stor hjälp, menar Kjell Lindberg, tidigare ANDT-samordnare (2002-2018) i Kalmar kommun.

”Om man inte har relevanta siffror chansar man bara. Med relevanta siffror blir det trovärdigt och då kan man göra insatser som är underbyggda.”

Förutom att ta del av resultat från den nationella skolundersökningen och få en bild av läget i landet har han under sina år som ANDT-samordnare kunnat ta del av en skolundersökning som de i kommunen och regionen beställt av CAN. I Kalmar kommun var det även möjligt att få uppgifter om läget på enskilda skolor.

”Det gjorde att vi kunde sätta in insatser på specifika skolor utifrån vad vi såg. I en skola var till exempel användning av narkotika högre än i andra. Då satte vi in olika metoder på just den skolan och utbildade lärare i hur de kunde lyfta det i undervisningen. Vi såg sedan att det gick ner, vilket såklart kändes bra!”

Både i de nationella och de kommunala skolundersökningarna såg man också att användningen av alkohol och narkotika ökade mellan högstadiet och gymnasiet.

”Vi kom fram till att föräldrarna släpper taget en del när ungdomarna börjar gymnasiet. Då gjorde vi insatser för att ge föräldrar bättre information, bland annat genom utskick. Det hade aldrig blivit av om vi inte haft skolundersökningens siffror.”