”Ofta saknas en gemensam bild”

Fotograf: Christoffer Bergström / RNS

Skolundersökningens kunskap kommer till stor användning i arbetet med verksamheten Narkotikafri skola, berättar Staffan Hübinette, som är rådgivare och föreläsare i verksamheten.

Narkotikafri skola drivs av organisationen Narkotikafritt samhälle. Verksamheten riktar sig till skolor och hjälper dem med att få ordning på policydokument, handlingsplaner, rutiner och ett mer systematiskt drogförebyggande arbete. I första hand är det skolledning och elevhälsa som de riktar sig mot.

När de arbetar med en ny skola börjar de alltid med att se till att få koll på data. Dels tittar man på CAN:s nationella undersökning och, om det finns, även på lokala undersökningar. Sedan kompletterar de med en kartläggning av just den skolan. På så vis får man en bild av hur det ser ut på skolan.

”Man har ofta inte en gemensam bild. Eller så har man inte pratat om detta. Kanske har man bara sagt ’det är mycket’ men då är frågan, hur mycket är mycket?”

Han menar också att skolan har ett viktigt arbete att göra för att undvika det så kallade majoritetsmissförståndet som ofta finns bland eleverna.

”Det är vanligt att elever tror att de är ovanliga som inte använder droger, att ’många andra gör’ och så vidare. Men så är det ju inte. Den gruppen som inte använder droger behöver bli stärkt i att de faktiskt är de som är majoriteten!”

Gå till narkotikafriskola.se