”Viktigt att följa utvecklingen”

Bild på Karin Jeppsson

Det är viktigt att ha tillgång till aktuell statistik, menar Karin Jeppsson. Hon jobbar som samordnare för ANDTS-frågor och barnrättsfrågor i Trelleborgs kommun.

”Jag använder mig av skolundersökningen när jag presenterar statistik på allt från föräldramöten till informationsmöten för politiker och tjänstepersoner.”

Med jämna mellanrum gör Region Skåne egna folkhälsoenkäter där skolelever deltar.

”De siffrorna använder vi för att se vad vi ska göra för lokala insatser. Det är viktigt att följa utvecklingen i vår kommun – har det blivit färre föräldrar som bjuder på alkohol hemma?”

Den nationella skolundersökningen tycker hon är till stor användning som en referenspunkt mot de lokala/regionala undersökningarna. Till exempel för att jämföra hur Skåne ligger mot landet i övrigt. Den är också användbar när det inte finns färska siffror från Skåne.

”Vi vet att skolelever i Skåne använder alkohol, narkotika och tobak i högre utsträckning än i flera andra regioner.” (Detta enligt CAN:s rapport Från Norrbotten till Skåne – ANDT-användning bland skolungdomar i länen 1978–2018)

Just statistiken om bjudvanor nämner hon som något föräldrar brukar reagera på, även om det numera är betydligt färre som bjuder sina barn på alkohol. Men det blir sällan diskussioner på plats i till exempel aulan.

”Det kan vara svårt med diskussioner i stora grupper. Vi hoppas att sådan kunskap kan ge en tankeställare.”