”Många blir förvånade”

Bild på Johnny Gustavsson

Johnny Gustafsson är Drogsamordnare i Gävle kommun. Han har också uppdrag som CAN:s länsombud i Gävleborgs län. Han önskar ofta att den positiva utvecklingen bland ungdomar som syns i skolundersökningen, till exempel att de dricker mindre alkohol, skulle få mer uppmärksamhet i till exempel lokal media.

”Det är en utmaning att få folk att förstå att ungdomar inte knarkar allihopa. Undersökningen är jätteviktig för oss”, konstaterar han.  ”Många blir förvånade när de ser siffrorna. Över tid har både tobak och alkohol gått ner men i den senaste undersökningen ser det ut som att det planat ut. Narkotika ligger konstant över tid. Föräldrar får en ny bild – de tror inte alls att de ligger till som det gör!”

Han lyfter skolundersökningen som ett sätt att få idéer till nya insatser. Som exempel nämner han att de 2008 blev uppmärksammade på att det var många unga i Gävle kommun som använde tobak och bestämde sig för att göra något åt det.

”Vi hittade en modell som heter tobaksfri duo, där den unge skriver ett slags kontrakt med en tobaksfri vuxen, oftast en förälder. Vi informerar om det på skolorna och skickar hem information. Det brukar vara ungefär 6 av 10 högstadielever som deltar. Från andra städer som kört tobaksfri duo har jag faktiskt hört att det även minskat rökning bland föräldrarna!”