Av rapporten framgår bland annat:

  • De allra flesta har påverkats av pandemin på ett eller annat sätt. Flickorna uppgav att de påverkats mer än vad pojkarna uppgav.
  • Nästan en fjärdedel (23 procent) har upplevt ökad oro i stor utsträckning och 8 procent hade i stor utsträckning upplevt mer konflikter eller bråk hemma.
  • De som hade påverkats mycket av pandemin hade också upplevt mer psykosomatiska besvär, som till exempel huvudvärk, stress och nedstämdhet. Däremot hade gruppen gymnasieelever i stort inte mer psykosomatiska besvär jämfört med 2018, då samma frågor ställdes.
  • Ju mer fritiden och umgänget hade begränsats under pandemin, desto lägre var alkoholkonsumtionen och sannolikheten för att ha rökt.

Rapporten är baserad på svar från elever i årskurs 2 på gymnasiet i CAN:s nationella skolundersökning. Frågorna om pandemin ställdes i samband med skolundersökningen 2021. Frågor om psykosomatiska besvär ställdes både i 2021 års undersökning och i 2018 års undersökning, vilket gjorde det möjligt att jämföra nivåerna ett år under pandemi med ett år utan pandemi.
 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2021-10-28

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-331-7

URN

urn:nbn:se:can-2021-10