Av rapporten framgår bland annat:

  • De elever som är mer fysiskt aktiva har i mindre utsträckning rökt cigaretter någon gång de senaste 30 dagarna jämfört med de elever som är mindre fysiskt aktiva
  • De mer fysiskt aktiva eleverna är mer benägna att ha spelat om pengar någon gång de senaste 30 dagarna.
  • Generellt är det ingen skillnad i alkoholkonsumtion mellan mer fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva elever.
  • Generellt finns det inte heller någon skillnad mellan de mer fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva eleverna i användningen av snus och e-cigaretter (vejp) de senaste 30 dagarna.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2024-05-14

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-363-8

URN

urn:nbn:se:can-2024-3

Sidantal

17

Publicerad

14 maj

Utgivningsår

2024