Av rapporten framgår bland annat:

  • Det är ungefär 15 procent som svarar att de blivit mobbade under de senaste 12 månaderna. Detta har legat på ungefär samma nivå sedan 2006.
  • Flickor hade i högre grad blivit utsatta för mobbning medan pojkar i större utsträckning hade mobbat andra.
  • Jämfört med övriga elever var det vanligare att de som blivit mobbade hade psykosomatiska besvär, som till exempel huvudvärk och svårt att somna.
  • Erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar var betydligt vanligare bland de elever som hade mobbat andra.
  • I gruppen som enbart blivit mobbade var erfarenheterna av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar likartade, eller till och med lägre, än eleverna i den gruppen som varken mobbat eller blivit mobbade.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2022-10-25

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-345-4

URN

urn:nbn:se:can-2022-10