Av rapporten framgår bland annat:

  • Användningen av alkohol, narkotika och tobak var generellt lägre på introduktionsprogrammen. Men bland dem som använt någon av substanserna var användningen mer omfattande på introduktionsprogrammen än på de nationella programmen år 2.
  • Användningen av icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel var mer utbredd på introduktionsprogrammen än på de nationella programmen år 2.
  • I motsats till hur det såg ut på de nationella programmen år 2, var det en högre andel pojkar än flickor som var alkoholkonsumenter på introduktionsprogrammen.
  • Att ha spelat om pengar var mindre vanligt på introduktionsprogrammen än på de nationella programmen år 2.
  • Sammanfattningsvis syntes inga tecken på att den generella nivån av erfarenhet av alkohol, narkotika och tobak i gruppen av år 2 elever skulle öka om eleverna i 17–18 års åldern på introduktionsprogrammet inkluderades i den nationella skolundersökningen.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2022-06-08

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-340-9

URN

urn:nbn:se:can-2022-5