Varför görs denna rapport?

”Vi på CAN undersöker årligen erfarenhet av alkohol, narkotika och tobak i årskurs 9 och andra året på gymnasiet. Men eftersom eleverna på introduktionsprogrammen ofta går i årskursblandade klasser och är svårare att nå, så hamnar eleverna där utanför undersökningen.”

Förutom att man vet väldigt lite om den här gruppen är låga skolprestationer en riskfaktor för att få problem med till exempel alkohol, förklarar Siri Thor. Det var därför viktigt att ta reda på om elever på introduktionsprogrammen dricker mer alkohol eller röker mer.

”Vi ville också ta reda på om den sammanlagda bilden av ungas vanor ser annorlunda ut när vi la till eleverna på introduktionsprogrammen i våra årliga siffror över alkohol, narkotika och tobak bland elever på gymnasiet.”

Är det någonting som förvånat er?

”Ja! Det visade sig vara en mycket mindre andel på introduktionsprogrammen som dricker alkohol. Det hade vi inte väntat oss.”

Vad kan kunskapen från rapporten användas till?

”Den kan användas till exempel när man planerar preventiva insatser. Även om vi sett att det är färre alkoholkonsumenter i denna grupp, så har vi sett att bland de som dricker, är det fler som berusningsdricker. De får även många fler problem relaterade till drickande. Det är viktig kunskap att ha med sig.”

Senast reviderad: 2022-06-08