Av rapporten framgår bland annat:

  • Andelen som spelat om pengar är 64 % i hela befolkningen.
  • Bland dem som har ett problematiskt spelande är en större andel män. Det är också vanligare att de är yngre, att de har en relativt sett lägre inkomst samt att de är födda utanför Europa.
  • De med ett problematiskt spelande har sämre hälsa och har oftare använt icke-förskrivna lugnande läkemedel.
  • Överlag är det en större andel män än kvinnor som uppger att de har personer i sin omgivning som de anser spelar för mycket.
  • Kvinnor uppger i betydlig högre utsträckning att deras partner eller någon familjemedlem spelar för mycket.
  • Däremot är det en större andel män än kvinnor som uppger att de har en vän som spelar för mycket.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2023-02-21

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-351-5

URN

urn:nbn:se:can-2023-2

Sidantal

11

Publicerad

21 feb

Utgivningsår

2023