Av rapporten framgår bland annat:

  • Att ha spelat om pengar var vanligare bland pojkar än bland flickor.
  • 3 procent av eleverna i åk 9 och 5 procent av eleverna på gymnasiets år 2 bedömdes ha ett riskabelt spelande om pengar.
  • Bland gymnasieleverna var spelformen poker (11 procent) det vanligaste spelet där man spelade om pengar, följt av lotterier (10 procent) och sportspel (9 procent). För åk 9 var lotterier (7 procent) vanligast.
  • I båda åldersgrupperna hade spelformerna casino och e-sport ett signifikant samband med riskabelt spelande. För åk 9 fanns sambandet även med poker.
  • Det finns ett samband mellan riskspelande och att ungdomen använt alkohol, narkotika och/eller snus.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2022-09-07

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-342-3

URN

urn:nbn:se:can-2022-7