I år fyller vår skolundersökning hela 50 år. Det gör att vi i Sverige faktiskt har den längsta nationella tidsserien i världen på området. I denna hälsning från socialminister Lena Hallengren lyfter hon vilken betydelse kunskapen som undersökningen bidrar med har.

Senast reviderad: 2021-11-03

Frågor besvaras av