Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till en av de längst pågående undersökningsserierna i världen, medan gymnasieundersökningen påbörjades 2004 och är därmed inne på sitt andra årtionde. Som en del i uppdraget att följa drogutvecklingen har CAN haft ansvaret för skolundersökningen sedan 1986. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Undersökningarnas syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Årets datainsamling har, liksom tidigare år, genomförts under perioden mars–april i form av anonyma individuella enkäter ifyllda gruppvis i klassrummen i ett riksrepresentativt skolurval.

I årets rapport beskrivs användning av alkohol och de problem som kan uppstå i samband med detta, användning av tobak, narkotika, nätdroger, läkemedel, dopningspreparat samt sniffningsmedel. Till skillnad från tidigare års rapporter finns det inget temakapitel eller avsnitt om spel om pengar i 2018 års rapport om Skolelevers drogvanor, dessa presenteras istället i separata fokusrapporter i CAN:s nya fokusserie.

Utöver själva huvudrapporten och material relaterat till den finns även extramaterial i form av en utökad tabellbilaga i Excel.

Senast reviderad: 2019-03-12

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-291-4

URN

urn:nbn:se:can-2018-11