Av rapporten framgår bland annat:

  • Vitt snus fortsätter att öka trots att en åldersgräns infördes i augusti 2022. 13 procent av niorna och 24 procent av gymnasieeleverna har använt vitt snus de senaste 30 dagarna.
  • Det är 7 procent i nian och 15 procent på gymnasiet som svarar att de använt narkotika någon gång.
  • Av de som använt narkotika så är det ungefär en tiondel som står för en större del av konsumtionen. Ett liknande mönster syns i den vuxna befolkningen.
  • Spel om pengar fortsätter att öka, särskilt bland pojkar i gymnasiet där 40 procent har spelat om pengar de senaste 12 månaderna.
  • Det sjunkande trenden för alkohol har stannat av. I årets undersökning är det 39 procent av niorna och 70 procent av gymnasieeleverna som svarat att de har druckit alkohol det senaste året.
  • Den kraftiga uppgången för vejp som syntes föregående år har brutits, men det ligger fortfarande på höga nivåer.
  • Lustgas ligger på fortsatt höga nivåer, framför allt i gymnasiet, men har minskat sedan 2022 då det mättes för första gången.
Citera gärna publikationen som: Thor S. (red.), CAN:s nationella skolundersökning 2023. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. Rapport 223.

 

Senast reviderad: 2023-12-11

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-359-1

URN

urn:nbn:se:can-2023-10

Sidantal

72

Publicerad

11 dec

Utgivningsår

2023