Av rapporten framgår bland annat:

  • Nivåerna för alkohol, rökning och narkotika är på ungefär samma nivåer som föregående år. I ett längre perspektiv är det dock stor minskning för alkohol och rökning jämfört med för 20 år sedan.
  • Lustgas hade använts av 6 procent av niorna och 17 procent av gymnasieeleverna. De som använt lustgas hade i hög utsträckning också använt andra substanser som alkohol, narkotika och tobak.
  • Bland de som dricker alkohol var det omkring 14 procent i båda årskurser som köpt alkohol via sociala medier. Det var vanligare bland flickor än bland pojkar.
  • 22 procent i nian och 40 procent i gymnasiet svarade att de provat vitt snus någon gång. Det är en ökning sedan 2021.
  • E-cigaretter, även kallat vapes, har ökat mycket jämfört med året innan. I 2022 års undersökning är det 20 procent av niorna och 24 procent av gymnasietvåorna som svarar att de använt e-cigaretter under den senaste månaden.
  • Spel om pengar har ökat i båda årskurserna under de senaste åren. Det är vanligare bland pojkar än bland flickor.
Senast reviderad: 2022-12-12

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-348-5

URN

urn:nbn:se:can-2022-13

Sidantal

70

Publicerad

12 dec

Utgivningsår

2022