– 22 % i nian och 40 % i andra året på gymnasiet har provat vitt snus någon gång, det är en ökning från året innan då det var 18 % i nian och 34 % i gymnasiet, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN och redaktör för rapporten.

Ungefär hälften av de som använt vitt snus angav att de använt det under den senaste månaden.

I augusti 2022 infördes 18-årsgräns för att köpa så kallade tobaksfria nikotinprodukter (som till exempel vitt snus). Det blev även ett förbud mot att marknadsföra dessa produkter mot personer under 25 år.

– Undersökningen genomfördes innan denna lagändring trädde i kraft. Det blir intressant att fortsätta att följa utvecklingen för att se om och hur lagändringen påverkar, säger Martina Zetterqvist.

E-cigaretter, även kallat vapes, har ökat kraftigt under det senaste året. 20 % av niorna och 24 % av eleverna i andra året på gymnasiet har använt det under den senaste månaden. Förra året var det kring 4–5 % som använt vapes under senaste månaden. Det rör sig alltså om en mångdubbling av användandet. Här innefattas vapes både med och utan nikotin.

– När vi tidigare år frågat om det var vapes med eller utan nikotin de använt så hade omkring 43 % använt med nikotin. Men det är också värt att nämna att så många som en fjärdedel inte visste om det var med eller utan nikotin de använt, säger Martina Zetterqvist.

Alkohol och rökning ligger på ungefär samma nivåer som förra året, men tittar man i ett längre perspektiv är det stor skillnad.

– För 20 år sedan drack och rökte ungdomar både mer och tidigare. Ett exempel är hur många som druckit alkohol innan 14 års ålder. 1999 låg det på 51 % av alla niondeklassare, medan det idag är 14 %, säger Martina Zetterqvist.

I årets undersökning ställdes för första gången frågor om lustgas. 6 % av niondeklassarna och 17 % av gymnasietvåorna har använt det någon gång.

– De som använt lustgas hade i hög utsträckning också använt andra substanser som alkohol, narkotika och tobak. Det är angeläget att fortsätta att följa utvecklingen kring lustgas, säger Martina Zetterqvist.

I denna video redovisas resultat från den årliga undersökningen.

 

Relaterade länkar

Ladda ner rapport
Senast reviderad: 2022-12-12

Frågor besvaras av