Andelen pojkar som snusar har ökat från 9 till 16 % under samma period.
– Fler pojkar än flickor snusar, men relativt sett har den största ökningen skett bland flickorna, säger Ulf Guttormsson som är avdelningschef vid CAN och redaktör för rapporten.

Ungefär 4 av 10 niondeklassare har druckit alkohol under de senaste tolv månaderna.
Under 2000-talet har användningen av alkohol minskat bland eleverna i årskurs nio. Andelen som före 14 års ålder debuterat med alkohol, snus, cigaretter eller cannabis har under 2000-talet sjunkit dramatiskt från 63 till 18%.

Narkotika och icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel

Rapporten visar att det är vanligare att använda narkotika bland elever som bor i storstäderna.

Ända sedan mätningarna startade 1971 har könsskillnaderna för narkotikaerfarenhet varit förhållandevis små. Sedan 2015 har dock pojkarna legat på en något högre nivå. I årets undersökning var skillnaden mellan pojkar och flickor signifikant.
– Av niondeklassarna i hela landet är det 9 % av pojkarna och 6 % av flickorna som svarade att de någon gång använt narkotika. Den vanligaste narkotikasorten att ha använt är cannabis, säger Ulf Guttormsson.

Sedan två år mäts användningen av icke-förskrivna bensodiazepiner, opioider och centralstimulerande medel, det vill säga narkotikaklassade läkemedel.
– Den totala andelen som någon gång använt narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination ligger i år på 8 procent. Om dessa adderas till de som använt narkotika närapå fördubblas andelen med narkotikaerfarenhet, säger Ulf Guttormsson.

Regionalt
I år belyses i rapporten regionala skillnader med hjälp av SKR:s kommungruppsindelning. Det finns i rapporten även uppgifter om användning av ANDTS utifrån län.

Webbsändning

Resultat från Skolelevers drogvanor 2020 & CAN:s prisutdelning

Presentation av Skolelevers drogvanor 2020 & prisutdelning av CAN:s diplom och priser

Publicerat av CAN Onsdag 9 december 2020

 

Senast reviderad: 2020-12-11

Frågor besvaras av