Det är några av resultaten som presenteras i denna rapport. Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur vi i befolkningen själva uppger att vi dricker. Den innehåller jämförelser mellan kön, åldersgrupper och regioner och förändringar över tid.

Rapporten baseras på data från de så kallade Monitormätningarna, som utgörs av 18000 telefonintervjuer per år. Mätningarna har pågått sedan 2000 och sedan 2013 i CAN:s regi. I rapporten redovisas de intervjuade personernas självrapporterade alkoholkonsumtion.

Senast reviderad: 2015-05-16

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2015-5