Av rapporten framgår bland annat:

  • Det finns en tydlig koppling mellan rökning/snusning och bruk av alkohol och narkotika.
  • Cigarettanvändningen har minskat stadigt sedan 1980-talet, medan snusanvändningen istället har ökat sedan 1960-talet.
  • Under det senaste årtiondet har fältet förändrats mycket i och med att det kommit nya produkter som vitt snus och vejps.
  • Det sammantagna bruket av tobaks- och nikotinprodukter ökar idag.
  • Det finns kopplingar mellan rökning och dålig trivsel i skolan, skolk samt med att ha många psykosomatiska besvär. Även socioekonomi är en faktor.
  • Rökningens skadeverkningar är idag välkända. Minskningen har lett till färre fall av lungcancer och KOL. Även snus har visat sig öka risken för flera sjukdomar. De långsiktiga effekterna av vejpning och vitt snus är ännu okända.
  • Tillgängligheten till traditionella tobaksprodukter har minskat, medan tillgången till nya nikotinprodukter har ökat.

CAN har sedan 1970-talets början gjort översikter om alkohol- och narkotika-situationen i rapportserien Drogutvecklingen i Sverige. I denna rapport ligger fokus på tobaks- och nikotinutvecklingen.

Citera gärna som: Zetterqvist M. Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. Rapport 220.

 

Senast reviderad: 2023-10-05

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-355-3

URN

urn:nbn:se:can-2023-6

Sidantal

45

Publicerad

5 oktober

Utgivningsår

2023