Av rapporten framgår bland annat:

  • Omkring en halv procent i den vuxna befolkningen uppger i olika frågeundersökningar att de någon gång använt dopningspreparat som omfattas av dopningslagen.
  • Användandet av hormondopningspreparat bland vuxna tycks ha legat på ungefär samma nivåer under de senaste 30 åren. Användningen bland yngre personer ser ut att ha minskat.
  • De som använder hormondopning är framför allt män, ofta i 20–40-års åldern.
  • Jämfört med hela befolkningen är det betydligt vanligare att använda narkotika bland hormonsdopningsanvändare, men även att dricka alkohol och att använda tobak.
  • Det är vanligare med en lägre socioekonomisk status bland dem som använder dopningspreparat.
  • På 1990-talet var användning av dopningspreparat vanligare i storstäderna. Under senare tid har användningen varit förhållandevis jämn fördelad över landet.
Citera gärna som: Guttormsson U. Dopningsutvecklingen i Sverige 2024. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2024. Rapport 227.

 

Senast reviderad: 2024-06-17

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-365-2

URN

urn:nbn:se:can-2024-5

Sidantal

32

Publicerad

17 juni

Utgivningsår

2024