– Användningen av hormondopningspreparat bland vuxna verkar i grova drag ha legat på ungefär samma nivå under de senaste 30 åren. Däremot ser vi, precis som i USA, en minskning bland yngre personer, säger Ulf Guttormsson.

Män i 20–40-årsåldern utgör den största gruppen av hormondopningsanvändare. Medelåldern har ökat efterhand, vilket bland annat synliggörs genom en förändrad ålderssammansättning av dem som misstänks för dopningsbrott.

Rapporten visar vidare att jämfört med övriga befolkningen är det betydligt vanligare att använda narkotika bland dem som använder dopningspreparat. Alkohol- och tobaksanvändning är också vanligare bland dessa.

– För att kunna styra de förebyggande insatserna rätt, samt utveckla vård och behandling, behöver vi ökad kunskap om gruppen som använder eller som riskerar att börja använda anabola androgena steroider, säger Charlotta Rehnman som är direktör på CAN.

Rehnman pekar också på vikten av att identifiera riskmiljöer för att kunna arbeta effektivt mot dopning. Exempel på sådana miljöer är gym och träningsanläggningar.

– När man fördjupar sig i området blir det även tydligt att det inte finns vårdprogram för att ta hand om dem som behöver behandling. De kan inte följas med vårdstatistiken och ser ut att hamna mellan stolarna när de söker hjälp, säger Charlotta Rehnman.

Fakta om dopningslagen
Rapporten belyser hormondopning med preparat reglerade i svensk dopningslag (1991:1969), lag om förbud mot vissa dopningsmedel. Lagen förbjuder hantering och eget bruk av hormondopningsmedel och huvudsakligen handlar det om anabola androgena steroider (AAS), testosteron samt tillväxthormon.

Relaterat innehåll

LADDA NER RAPPORT
Senast reviderad: 2024-06-17

Frågor besvaras av